Programma's

Algemene uitkering gemeentefonds

Algemene uitkering gemeentefonds

Het hoofdstuk Financiële positie geeft een toelichting op de raming van de algemene uitkering 2023, de ontwikkeling ten opzichte van de begroting 2022 en de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van de algemene uitkering voor de komende periode.

Wat kost het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (schaal x € 1.000):

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57