Programma's

Gelijke kansen op financiële redzaamheid

Ambitie

Als lokale overheid kunnen we armoede niet voorkomen. Wel is het onze ambitie dat alle inwoners van ’s-Hertogenbosch kunnen meedoen in de samenleving, ongeacht hun financiële situatie. Kinderen mogen geen last hebben van de financiële situatie van hun ouders. Inwoners met problematische schulden zijn zo snel mogelijk schulden(zorg)vrij.

Armoede en schulden staan nooit op zichzelf. Armoede en schulden kunnen bijvoorbeeld leiden tot eenzaamheid, stress, gezondheidsproblemen, sociale uitsluiting en huiselijk geweld. Maar ook andersom: gezondheidsproblemen, eenzaamheid en sociale uitsluiting kunnen leiden tot armoede en schulden. Om de vicieuze cirkel van armoede en schulden te doorbreken, hanteren we een integrale aanpak tegen armoede en schulden.

Door samen te werken, kunnen we actief afgaan op de eerste signalen van (dreigende) financiële problemen. Zo kunnen we er eerder bij zijn, om erger te voorkomen. We bieden inwoners passende hulp, gericht op een duurzame gezonde financiële huishouding. We blijven continu in ontwikkeling om onze dienstverlening daarop nog beter en sneller aan te sluiten. Hiervoor laten we ons voeden door ervaringsdeskundigen en sluiten we aan bij landelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten. We zorgen dat heel duidelijk is waar inwoners terechtkunnen met hun vragen voor hulp en ondersteuning. We zorgen ook dat professionals de weg weten en adequaat kunnen doorverwijzen als dat nodig is.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57