Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Wat willen we bereiken?  
Voor een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in wijken en dorpen is het belangrijk dat de openbare ruimte, gemeentelijke gebouwen en sportvoorzieningen op orde zijn. De uitdaging is om de beschikbare middelen zoveel mogelijk te combineren en de kapitaalgoederen op een duurzame en meest economische wijze te beheren.

Voor het onderhoud van de kapitaalgoederen gelden onderstaande beleidskaders (jaar van vaststelling)

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57