Programma's

Werk en inkomen

Ambitie

’s-Hertogenbosch is een sterke sociale gemeente met veel werkgelegenheid. Een gemeente waar iedereen volop kansen heeft om mee te doen. Wij vinden dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft om mee te doen in onze samenleving, bij voorkeur via betaald werk. Wie dat niet kan, ondersteunen we daarbij of bieden we een uitkering op basis van de Participatiewet. In onze ondersteuning staat de menselijke maat centraal. Vertrouwen is het vertrekpunt in ons handelen. Tegelijkertijd mag iedereen er ook op vertrouwen dat we handhavend optreden tegen mensen die misbruik maken van regelingen.

Centraal in onze aanpak staat dat we kijken naar wat mensen wél kunnen. Werk is meer dan alleen een manier om inkomen te krijgen. Het gaat ook om eigenwaarde, zelfvertrouwen, ontplooiing, structuur, gezondheid en ontmoeting. Mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren we om zoveel mogelijk zelf te doen, hun capaciteiten in te zetten bij het vinden van werk en hiervoor de eigen netwerken in te schakelen.  

We bieden intensieve ondersteuning aan mensen die niet op eigen kracht aan het werk komen. Voor deze mensen willen we het verschil maken. Wij verzorgen (tijdelijk) inkomen en passende ondersteuning en begeleiding naar werk. Waar nodig zetten we loonkostensubsidie in.

Wanneer werk (nog) niet haalbaar is begeleiden we mensen naar maatschappelijke participatie. Als mogelijke opstap naar een betaalde baan. De komende jaren intensiveren we onze aanpak voor mensen die langer dan 2 jaar in de bijstand zitten.

In het regionaal werkbedrijf werken we samen met alle regionale partners om iedereen een kans te bieden op de arbeidsmarkt. We maken afspraken met werkgevers om mogelijkheden te ontwikkelen voor iedereen.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57