Programma's

Dienstverlening met een kloppend hart voor de samenleving

Wat willen we bereiken?

 • We zijn goed en snel bereikbaar
 • We gebruiken in onze communicatie eenvoudige en begrijpelijke taal
 • We zijn transparant over onze processen en maken deze zo eenvoudig mogelijk
 • We staan open voor en gebruiken opgehaalde feedback om onze dienstverlening continu te verbeteren. Hierbij maken we optimaal gebruik van nieuwe ontwikkelingen

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over persoonlijke contacten met de gemeente

Nulmeting

Wordt bepaald na nulmeting

Bron:

Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de telefonische bereikbaarheid.

72%

72%

75%

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de mogelijkheden van dienstverlening via internet (bv. afspraken maken of aanvragen indienen)

82%

82%

85%

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Wat gaan we er voor doen?

Dienstverlening met de mens centraal:

 • We bieden toegankelijke en begrijpelijke dienstverlening door het creëren van ondersteuningsmogelijkheden voor (kwetsbare) inwoners. We geven professioneel, efficiënt en passend invulling aan ondersteuningsmogelijkheden o.a. met de wijkpleinen, het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) en het servicepunt op het stadskantoor.
 • We maken de dienstverlening eenvoudiger door waar mogelijk gebruik te maken van landelijke standaarden. Voor het aanvragen, meldingen en het afhandelen van klachten zijn de standaarden beschreven vanuit het oogpunt van de inwoner en ondernemer.

Inzet op continu leren en verbeteren

 • Als onderdeel van het programma Dienstverlening brengen we gemeente breed het belang van dienstverlening en specifiek houding en gedrag van onze medewerkers onder de aandacht.
 • Er zijn doorlopende en/of periodieke kwaliteits- en tevredenheidsonderzoeken. Deze onderzoeken voeren we uit bij inwoners en ondernemers. De resultaten gebruiken we om verbeteringen in de dienstverlening te realiseren.
 • Bij het verbeteren van processen gebruiken we gemeente brede methodieken vanuit het klantreis principe en de inzet van serviceformules; hiermee stellen we de standaard vast, rekening houdend met de behoefte en verwachtingen van onze inwoners en ondernemers.

Slim gebruiken van data en nieuwe technologische mogelijkheden:

 • We zetten in op het gebruik van data en nieuwe technologische mogelijkheden, zodat wij passende, proactieve dienstverlening kunnen bieden aan onze inwoners en ondernemers. Voorbeeld hiervan is het testen van beeldbellen.
 • Hierbij blijven we aandacht hebben voor de menselijke maat: flexibele oplossingen met de mogelijkheid om meerdere kanalen en ingangen te gebruiken. We verbeteren klantgericht, dus goede (digitale) dienstverlening voor iedereen. Om dit voor elkaar te krijgen werken we aan bewustwording over (digitale) inclusie in dienstverlening.
 • Daarnaast implementeren we een nieuwe website die meer mogelijkheden biedt tot interactie met inwoners en ondernemers.
Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57