Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het (theoretisch) maximale, kwantificeerbare, risico dat de gemeente loopt bedraagt in 2023 circa € 60 miljoen (jaarverslag 2021 € 68 miljoen, begroting 2022 circa € 78 miljoen). Van dit bedrag is € 3,7 miljoen structureel. Waar in het verleden de risico's beperkt waren zien we sinds enkele jaren  wezenlijke structurele risico's. Deels kunnen we deze risico's kwantificeren, maar een ander deel is nu nog als PM opgenomen. De risico's zijn rekentechnisch nog af te dekken door middel van de beschikbare weerstandscapaciteit. Wel is dit een duidelijke indicatie van de onzekere situatie waarin onze gemeente, net als vele andere gemeenten, zich bevindt.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57