Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Wat willen we bereiken?  
We bieden de inwoners van onze gemeente goed functionerende, eigentijdse en goed bouwkundig, installatietechnisch en sporttechnisch onderhouden sportaccommodaties. Veel sportaccommodaties zijn eigendom van de gemeente, worden geëxploiteerd door de gemeente en worden vervolgens verhuurd aan sportverenigingen, particulieren en onderwijsinstellingen (gymonderwijs). Een aantal takken van sport is geheel geprivatiseerd zoals bijvoorbeeld tennis, golf, fitness, boulderen, bowling, etc.  

Bij eigentijdse sportaccommodaties hoort ook het streven naar het verbeteren van de energieprestatie van de sportgebouwen en aandacht voor duurzaamheid. Het gewenste niveau van onderhoud wordt bepaald door veiligheid, gebruikswaarde en het sporttechnische speelniveau van de gebruikers. Het huidige onderhoudsniveau is te typeren als sober, doch doelmatig.  

Wat gaan we ervoor doen?  
We zijn eigenaar, beheren, exploiteren en onderhouden (bouwkundig, installatietechnisch en sporttechnisch) circa 30 gemeentelijke binnensportaccommodaties, 22 buitensportaccommodaties, zwembad Kwekkelstijn, 2 strandbaden en nog enkele losse objecten. Dat geldt ook voor sport en leisure accommodatie Sportiom, maar daar zorgt Sportfondsen ’s-Hertogenbosch B.V. voor het dagelijks exploiteren en beheren. 

De onderhoudsprogramma’s van de gemeentelijke sportvoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenplanning. Daarin ligt vast welk onderhoud in welk jaar nodig is en welke bedragen daarvoor nodig zijn. Deze planning wordt regelmatig geactualiseerd. Het onderhoud is gebaseerd op sober en doelmatig onderhoud. Binnen de beschikbare middelen wordt waar nodig geprioriteerd. Naast het reguliere jaarlijkse onderhoud is er blijvend aandacht voor verbeteringen in het kader van duurzaamheid.  

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57