Paragrafen

Bedrijfsvoering

De digitale transitie van de samenleving heeft zich de afgelopen tijd in een hoog tempo doorgezet. Digitalisering is inmiddels onlosmakelijk verbonden met alle aspecten van ons werk en leven. Dit zorgt ervoor dat er steeds meer en steeds verdergaande eisen worden gesteld aan de gemeentelijke informatievoorziening. Digitalisering en de hiermee gepaard gaande ontwikkelingen, zoals de opkomst van het “Internet of Things”, zorgen voor een andere dynamiek en een sterke groei van data in onze samenleving en organisatie. Dit biedt kansen, die we als Datastad willen verzilveren, maar stelt ons gelijktijdig voor nieuwe uitdagingen en risico’s. Het is belangrijk dat we ons blijven ontwikkelen en gelijktijdig zorg dragen voor de bedrijfscontinuïteit en de borging van (wettelijke) kaders met betrekking tot informatiebeveiliging en publieke waarden zoals privacy. Een gezonde balans behouden tussen beiden is een voortdurende uitdaging. Hierbij kijken we niet alleen wat we zelf kunnen doen, maar zoeken we bij alles wat we doen actief naar de samenwerking met anderen, zoals de samenwerking aan gezamenlijke gemeentelijke uitvoeringskracht binnen de beweging Samen Organiseren.

Op het terrein van ontwikkeling en innovatie dragen we bij aan diverse actuele thema’s en opgaven. Zo ontwikkelen we onder andere een toekomstbestendige data-architectuur om de gemeentelijke ambities op gebied van toonaangevende datastad waar te maken. We gaan datavirtualisatie als nieuwe techniek inzetten om databronnen, zowel binnen het gemeentelijke netwerk als erbuiten op een effectieve en efficiënte manier te ontsluiten. Ook zetten we het werken met het ‘ICT-Innovatiefonds’ voor de realisatie van innovatieve projecten voor onze inwoners en ondernemers voort. En we blijven werken aan het ontwikkelen van de benodigde data en ICT vaardigheden voor onze organisatie. Het gaat hierbij niet alleen over inhoudelijke kennis en vaardigheden, maar juist ook om de inzet van procesexpertise in de vorm van Agile coaches, Scrummasters, Programmamanagement, Lean Management, klantreizen, risicomanagement en Ynnovate.

Voor de reguliere ICT-projecten zoals vervangingen, upgrades en integratievraagstukken hebben we een solide project portfolio proces als sturingsmiddel. Andere terugkerende werkzaamheden zijn het opstellen en bijstellen van (informatie)beleid, het onderhouden van de Concern Informatie Architectuur, de Technische Architectuur, advisering van de lijnafdelingen, leveranciers- en software assetmanagement, en het leiding geven aan gemeentelijke programma’s en projecten. Ook borgen we de continuïteit van de digitale (samen)werkomgeving; we dragen zorg voor een stabiel en veilig digitaal netwerk, goed functionerende generieke ICT-voorzieningen (hardware en software) en een hoog niveau van gebruikersondersteuning.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57