Paragrafen

Bedrijfsvoering

Financieel pakket
Begin 2022 hebben we het concernbreed te gebruiken financieel pakket succesvol aanbesteed. Het bedrijf Unit4 met haar softwarepakket ERPX heeft de aanbesteding gewonnen. Naast de financiële administratie voorziet dit pakket ook over contractregistratie- en inkoopmodule. 2022 en 2023 gebruiken we voor de voorbereiding en implementatie. We koersen op een go-live van 1-1-2024.
De voorbereiding vergt veel inspanning zowel qua veranderde inrichting en processen als opleidingen voor gebruikers.

Rechtmatigheid
Het begrotingsjaar 2023 zal het eerste jaar zijn dat het college wettelijk verplicht is een rechtmatigheidsverantwoording op te nemen in de jaarrekening. Tot 2022 behoort het tot de taak van de accountant dat de accountant een rechtmatigheidsoordeel afgeeft bij de jaarrekening. Door een wetswijziging komt deze verantwoordelijkheid nu bij het college te liggen. Dit is twee jaar later dan gepland. De oorspronkelijke ingangsdatum was boekjaar 2021, maar door vertraagde behandeling van de wetswijziging is dit steeds weer uitgesteld. De gemeente ’s-Hertogenbosch is reeds in 2020 gestart met de voorbereiding op de wetswijziging en heeft in 2021 en 2022 reeds proefgedraaid en is klaar voor de daadwerkelijke invoering.  

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57