Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Lasten

(Lasten x € 1.000)

Werkelijk

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

Programma

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bestuursorganen en -ondersteuning

13.983

15.796

15.465

14.900

14.819

14.889

Dienstverlening

6.183

5.981

5.922

6.099

6.098

6.058

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

104.574

98.006

102.651

103.864

105.363

105.359

Veiligheid

21.738

25.458

24.135

24.085

24.078

24.049

Cultureel klimaat

19.575

23.561

20.363

20.284

20.268

20.263

Gelijke kansen op talentontwikkeling

213.648

126.805

140.744

134.298

134.356

124.413

Verstedelijking en wonen

85.579

94.166

55.946

55.869

55.868

55.595

Bereikbare stad

17.121

19.605

19.568

19.813

20.204

20.352

Sport en recreatie

23.966

20.649

21.276

21.109

20.996

20.718

Energie, duurzaamheid en milieu

60.609

77.643

63.687

63.735

63.756

63.749

Cultuurhistorische kwaliteit

4.460

5.611

5.173

5.134

5.139

5.160

Openbare ruimte, water en groen

45.825

47.637

50.285

50.299

50.572

50.863

Ruimte voor economie en voorzieningen

11.152

18.612

14.660

14.730

14.597

14.794

Werk en inkomen

135.228

131.694

132.024

131.974

132.321

132.321

Gelijke kansen op financiële zelfredzaamheid

15.185

18.077

14.776

14.557

14.123

13.623

Beleggingen en overige baten en lasten

15.590

14.987

37.539

25.327

26.468

27.968

Gemeentelijke belastingen

5.109

5.477

5.887

5.657

5.657

5.657

Algemene uitkering gemeentefonds

352

0

0

0

0

0

Subtotaal programma's

799.877

749.765

730.099

711.733

714.684

705.831

Onvoorzien

0

225

225

225

225

225

Overhead

48.520

53.249

55.816

56.512

56.170

55.684

Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

175

200

200

200

200

Subtotaal lasten

848.397

803.415

786.340

768.671

771.279

761.940

Toevoegingen aan reserves

97.743

35.814

23.406

22.843

22.679

22.237

Totaal lasten

946.140

839.229

809.745

791.514

793.958

784.177

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57