Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Baten

(Baten x € 1.000)

Werkelijk

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

Programma

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bestuursorganen en -ondersteuning

2.215

2.322

1.717

1.717

1.717

1.706

Dienstverlening

2.423

2.223

2.084

2.684

2.684

2.684

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

18.283

4.167

3.980

3.041

2.139

2.139

Veiligheid

2.158

1.774

-2.405

-2.405

-2.405

-2.405

Cultureel klimaat

494

964

992

992

992

992

Gelijke kansen op talentontwikkeling

133.898

44.766

45.535

40.924

40.924

40.978

Verstedelijking en wonen

106.093

81.280

49.206

49.206

49.206

49.206

Bereikbare stad

16.098

22.670

23.924

24.331

24.745

25.168

Sport en recreatie

11.140

6.985

7.610

7.610

7.610

7.610

Energie, duurzaamheid en milieu

62.173

69.739

64.761

64.761

64.761

64.761

Cultuurhistorische kwaliteit

326

276

127

127

127

127

Openbare ruimte, water en groen

15.034

13.046

13.600

13.571

13.571

13.571

Ruimte voor economie en voorzieningen

8.874

9.878

10.372

10.575

10.575

10.575

Werk en inkomen

100.941

91.245

94.132

94.082

94.082

94.082

Gelijke kansen op financiële zelfredzaamheid

853

672

651

651

651

651

Beleggingen en overige baten en lasten

24.910

23.993

28.646

27.288

25.568

25.568

Gemeentelijke belastingen

45.722

47.716

51.484

51.702

51.920

52.138

Algemene uitkering gemeentefonds

333.721

339.567

362.500

364.372

366.037

357.720

Subtotaal programma's

885.355

763.284

758.915

755.227

754.902

747.268

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

Overhead

7.983

6.671

7.271

7.271

7.271

7.271

Vennootschapsbelasting (Vpb)

0

0

0

0

0

0

Subtotaal baten

893.338

769.955

766.186

762.498

762.173

754.539

Onttrekkingen aan reserves

59.689

69.273

43.560

31.022

32.308

30.577

Totaal baten

953.027

839.229

809.745

793.520

794.481

785.116

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57