Programma's

Cultuurhistorische kwaliteit

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Restauratie en ontwikkeling militair Erfgoed

2.052

2.052

2.052

2.052

Restauraties monumenten

336

336

336

336

Verbetering monumentale panden

65

65

65

65

Totaal

2.453

2.453

2.453

2.453

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57