Programma's

Cultuurhistorische kwaliteit

Wat willen we bereiken?

Erfgoed is van en voor iedereen, vertelt iets over identiteit en zorgt voor sociale verbinding. Het voegt kwaliteit toe aan de leefomgeving en is een niet te onderschatten economische factor. Erfgoed krijgt pas waarde als het ook zichtbaar en bruikbaar is. Daarom willen wij onze bronnen en verhalen toegankelijk maken voor meer mensen. Dat zijn onder meer de bewoners en bezoekers van 's-Hertogenbosch, onderzoekers, leerlingen en docenten, stadsontwikkelaars en de creatieve (cultuur)makers. We stemmen onze producten, diensten en publieksactiviteiten af op de wensen van deze brede groep gebruikers. Op die manier stellen we iedereen in staat verhalen te vertellen, te leren, te innoveren en te creëren.

Wat gaan we er voor doen?

We laten jong en oud kennismaken met de lokale geschiedenis via educatieve programma's en talentontwikkeling. Dat gebeurt in de klas, op locatie, in het nieuwe Erfgoedcentrum en online. We zoeken hiervoor de samenwerking met Huis73, scholen uit de regio en andere maatschappelijke partners en geven zo invulling aan het programma ‘Bossche Vensters’. We werken nauw samen met vrijwilligers, beroepsopleidingen en wetenschappelijk onderwijs

De komende vier jaar worden de volgende erfgoedprojecten in de openbare ruimte voorbereid en/of uitgevoerd: planvoorbereiding van een herkenbare liniedijk met hoornwerken in de Henriettewaard; consolidatie, herstel en recreatieve ontsluiting van het fort Crèvecoeur; planvoorbereiding van de Schans Deuteren; herstel redoute De Herven; herinrichting openbare ruimte om het Kruithuis en herstel van het Geweermakershuisje; een opstappunt aan de  Binnenhaven; realisatie stadspark bij Sluis Nul waarbij de vestingcontour herkenbaar wordt gemaakt; herstel zicht op de Parkstroom als onderdeel van de Binnendieze; realisatie Herman Moerkerkpark. Een deel van deze projecten draagt bij aan de zichtbaarheid en het publieksbereik van de Linie 1629 en de Zuiderwaterlinie, dit gebeurt in afstemming met bestuurlijke partners (de Liniegemeenten Heusden, Vught en Sint-Michielsgestel en de provincie Noord-Brabant)

Naast het ontwikkelen en zichtbaar maken van de fysieke Linie 1629 werken we toe naar het jaar 2029, wanneer we (samen met bestuurlijke en maatschappelijke partners) op een eigentijdse manier stilstaan bij 400 jaar Beleg van 's-Hertogenbosch. Deze bestuursperiode willen we de boodschap bepalen (die past bij onze citymarketingdoelen) en komen tot een organisatie-aanpak en de eerste contouren van de route naar het evenementenjaar

We maken ons erfgoed toegankelijk voor een brede doelgroep. Dat doen we door in te spelen op actuele (gebieds)ontwikkelingen, door oud en nieuw bij elkaar te brengen en door verbindingen te maken met andere thema's zoals sport, cultuur en toerisme. We organiseren tijdelijke (buiten)exposities en leveren een bijdrage aan publieksactiviteiten en evenementen, zoals Open Monumentendag, de Data Week NL en de Bossche Zomer

We zetten in op verdere digitalisering om de toegankelijkheid en het bereik te vergroten. Dat doen we door bronnen aan te bieden als ‘linked (open) data’, door te werken aan betere online zoekingangen (websites/portalen) en vernieuwende presentaties via (route)apps, VR/AR en games. De Den Bosch Time Machine brengt de geschiedenis tot leven via een digitaal informatiesysteem dat data aan elkaar koppelt en visualiseert. Zo geven we invulling aan ’s-Hertogenbosch als toonaangevende Datastad én Cultuurstad van het Zuiden

We zetten cultureel erfgoed in als middel om maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Zoals positieve gezondheid en het betrekken van mensen met dementie, zodat iedereen in onze samenleving mee kan doen. We bouwen verder aan een inclusieve stad en zorgen dat mensen zelf een bijdrage kunnen leveren. Dat doen we via crowdsourcing, co-creatie en publieksparticipatie het actief betrekken van vrijwilligers, bewoners, heemkundekringen en erfgoedpartners

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57