Programma's

Cultureel klimaat

Wat willen we bereiken?

We versterken onze kracht door het profiel waarmee we ons onderscheiden en dat door veel mensen herkend wordt aan te scherpen. Onze speerpunten zijn:

  • De toonaangevende positie van  muziekfestivals, theaterfestivals en  –gezelschappen verder ontwikkelen, mede in samenhang met de podia
  • De aantrekkingskracht van de musea in ’s-Hertogenbosch versterken

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Percentage inwoners dat het cultureel klimaat typeert met: 'er vinden veel kunst- en cultuuractiviteiten plaats'

71%

72%

73%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat het cultureel klimaat typeert als levendig

63%

64%

65%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat jaarlijks tenminste eenmaal Bossche festivals bezoekt exclusief Carnaval

64%

65%

66%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Wat gaan we er voor doen?

De versterking van Cultuurstad van het Zuiden is voor iedereen in 's-Hertogenbosch. We hebben hier samen met de cultuursector een belangrijke rol in te spelen. Maar wij niet alleen. Cultuurstad van het Zuiden draagt ook bij aan een goed vestigingsklimaat. En komt daarmee het bedrijfsleven ten goede. Daarom gaan we met het bedrijfsleven in gesprek over een duurzame verbinding met de culturele ambities

Omdat de flexibele middelen in de fondsen Landelijk Onderscheidend, Lokaal Effectief en Pop-up de culturele positie van onze gemeente de afgelopen jaren versterkt heeft, kiezen wij ervoor deze te behouden en voor de kleine aanvragen c.q. jonge/nieuwe makers meer middelen te reserveren

We voeren de plannen voor de vernieuwbouw van het Theater aan de Parade uit.

We ondersteunen Het Noordbrabants Museum in de ambitie om een topcollectie in beheer te krijgen. Dit tilt het museum naar een hoger plan, doordat ook een betere internationale uitwisseling mogelijk wordt

We zien kansen in de wens van het Design Museum Den Bosch om zich door te ontwikkelen. Herhuisvesting kan de ambities ondersteunen. Maar de potentie hiervan is groter. Wij zien hierin ook een kans voor de gebiedsontwikkeling van de Bossche Stadsdelta. In deze periode werken we de mogelijkheden uit, waarbij een solide inhoudelijk verhaal met een sterke businesscase de randvoorwaarde is

We continueren de onderlinge samenwerking van BrabantStad op basis van het regioprofiel. In ieder geval met als inzet om gezamenlijk de administratieve lasten voor culturele organisaties te verlichten en de lobby richting het Rijk kracht bij te zetten.

We bevorderen dat culturele instellingen doorgaan met verdergaande innovatie, professionalisering/ internationalisering en publiekswerking

We onderzoeken hoe we de culturele podium programmering gemeentebreed op elkaar kunnen afstemmen, zodat voorstellingen op de meest passende podia te zien zijn

We stimuleren samenwerking op marketing en communicatie, o.a. met Den Bosch partners

We scherpen samen met het culturele veld het profiel aan van Cultuurstad van het Zuiden. En maken deze met verschillende projecten nog beter zichtbaar voor bezoekers als inwoners. Zodat zij ook buiten de muren en hekken van de culturele organisaties in aanraking komen met waar Cultuurstad van het Zuiden voor staat

Ons culturele erfgoed is ook onderdeel van de culturele basis. We zorgen ervoor dat beide hun belangrijke rol kunnen blijven spelen

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57