Programma's

Sport en recreatie

Wat willen we bereiken?

We willen de positieve waarden van sport en bewegen optimaal benutten door een wezenlijke bijdrage te leveren aan de bredere maatschappelijk opgaven en thema’s zoals  gezondheid, eenzaamheid, inclusie, talentontwikkeling en kansengelijkheid. We doen dit door intensief samen te werken met onderwijs, welzijn en gezondheidsorganisaties, maar ook door het sport en beweegaanbod nog beter te laten aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van onze inwoners.

Wat gaan we er voor doen?

Sport en bewegen wordt een vast onderdeel van de ontwikkeling van een Rijke Schooldag

We zetten de sociale kracht van sport en bewegen in om inwoners met relationele eenzaamheid de mogelijkheid te geven dat zij zich meer verbonden en fit voelen

We zorgen voor aandacht voor een gezonde leefstijl bij evenementen en op sportaccommodaties

We zetten ons, met name in de wijken met de grootste gezondheidsachterstanden, in om de gezondheidsverschillen onder onze inwoners te verkleinen

We dragen bij een inclusievere samenleving door verenigingen te ondersteunen in cultuur en sportaanbod zodat meer inwoners zich bij hen thuis en/of welkom voelen

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57