Programma's

Sport en recreatie

Wat willen we bereiken?

In 2040 voldoet 75% van de Nederlanders  aan de beweegrichtlijnen. Ze bewegen dagelijks voldoende om gezondheidsschade als gevolg van lichamelijk inactiviteit te voorkomen. Dat is tenminste de ambitie van onze rijksoverheid. Wij delen die ambitie en willen daar een bijdrage aan leveren door ook in ’s-Hertogenbosch het aantal inwoners dat voldoet aan de beweegrichtlijnen jaarlijks te laten groeien. Bij die inspanningen hebben we extra aandacht voor de wijken met een gezondheidsachterstand en beweeg armoede omdat dagelijks bewegen alles behalve een vanzelfsprekendheid is.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Percentage jeugd (12 tot 18 jaar) dat voldoet aan de beweegrichtlijn

28%

28%

28%

Bron: Onderzoek jongeren (GGD)

Percentage volwassenen (18 jaar en ouder) dat voldoet aan de beweegnorm

45%

47%

53%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage kinderen (4-11 jaar) dat voldoet aan de beweegrichtlijn

48%

50%

55%

Bron: Kindmonitor (GGD)

Wat gaan we er voor doen?

We formuleren samen met de inwoners van onze stad een nieuwe sport en beweeg visie voor de komende jaren

We ondersteunen, o.a. door de inzet van combinatiefunctionarissen, alle scholen en kindcentra om kwalitatief beter bewegingsonderwijs te geven

We ontwikkelen in samenwerking met het onderwijs een breed motorische leerlijn van 0 tot 18 jaar

We stimuleren inwoners uit de wijken met een gezondheidsachterstand, die nog niet voldoende bewegen en begeleiden hen naar passend sport- en beweegaanbod

We optimaliseren de informatievoorziening richting onze inwoners over waar zij terecht kunnen voor informatie over de sport- en beweegmogelijkheden in onze gemeente

We ondersteunen inwoners uit wijken met een gezondheidsachterstand om belemmeringen voor sporten en bewegen weg te nemen

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57