Programma's

Bereikbare stad

Wat willen we bereiken?

De binnenstad moet bereikbaar zijn voor bestemmingsverkeer, met elke vorm van vervoer. Doorgaand verkeer geleiden we om de brede binnenstad heen, via de doorstroomassen. Op weg naar het autoluwer maken van de binnenstad, werken we per gebied aan passende maatregelen. Dit kunnen solitaire verbetervoorstellen voor de binnenstad zijn, echter ook integrale maatregelpakketten met mede-financiers vanuit andere projecten of programma’s.
We willen een schone en groene binnenstad die aantrekkelijk is voor bewoners en bezoekers met een focus op meer ruimte voor fietsen, lopen en duurzame mobiliteitsvormen.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Verschuiving modal shift naar fiets en wandelen versus afname autoverkeer

100

95

95

Bron: Omnibus

Wat gaan we er voor doen?

Voorbereiden van de toegangsregels per gebied (mede gerelateerd aan opgaven voor STS-gebied)

kleinschalige maatregelen financieel meeliftend op andere programma's en projecten

Knooppunt ontwikkeling Station ’s-Hertogenbosch (MIRT)

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57