Programma's

Bereikbare stad

Wat willen we bereiken?

Met het Actieplan Duurzame Mobiliteit gaan we op weg naar meer duurzame vormen van mobiliteit: in 2050 is al het vervoer schoon, slim en veilig. Om die slag te maken zijn meerdere transitiepaden  nodig. Het actieplan Mobiliteit zet in op de volgende werklijnen gedrag (campagnes, inclusieve mobiliteit), samenwerking (community duurzame mobiliteit, zero-emissie vervoer, slimme schone bevoorrading), technologie (smart mobility, deelmobiliteit) en infrastructuur (fiets, energie & laadinfrastructuur, duurzame infra)

Onze ambitie met schone, slimme en duurzame mobiliteit voor iedereen werken we uit vanuit de drie waarden: inclusieve mobiliteit, leefbare en gezonde mobiliteit én klimaat- en energie neutrale mobiliteit.

  • Iedereen in de gemeente heeft toegang tot mobiliteit en voor iedereen is duurzame mobiliteit haalbaar en betaalbaar.
  • Zo veel mogelijk inwoners van de gemeente maken gebruik van e-bikes, e-voertuigen en elektrische deelmobiliteit.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

We stimuleren mobiliteitstransitie op e-bikes, e-voertuigen en elektrische deelmobiliteit in de gemeente. Aantal % mensen dat een eigen benzine- of dieselauto heeft.

78%

75%

70%

Bron: Omnibusenquête (2 jaarlijks).

Elektrisch rijden/laden: we geven elk jaar inzicht in de trend hoeveel er elektrisch wordt geladen.

100%

103%

110%

Bron: data Vattenfall

Wat gaan we er voor doen?

Verschillende gedragscampagnes gericht op duurzame mobiliteitsvormen en/of specifieke doelgroepen gerelateerd aan verkeersveiligheid of inclusieve mobiliteit

Professionalisering van de deelmobiliteitsmarkt (vergunningen, hubs, etc.)

Voorbereiding ZE-zone en vervolgstappen Green Deal Stadslogistiek

Uitrol laadpalen in de wijken en visie snelladen/laadpleinen

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57