Paragrafen

Lokale heffingen

De belangrijkste belastingen en retributies die door onze gemeente worden geheven, zijn:

  • onroerendezaakbelastingen (OZB);
  • belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (RZB);
  • afvalstoffenheffing en overige reinigingsheffingen;
  • rioolheffingen;
  • hondenbelasting;
  • precariobelasting;
  • leges;
  • toeristenbelasting;
  • parkeerbelasting.

Daarnaast worden onder meer nog enkele retributies, zoals marktgelden, haven- en liggelden en begraafplaatsrechten, geheven. Sinds 2014 wordt reclamebelasting geheven.
De opbrengst van deze heffing wordt rechtstreeks doorgesluisd naar de ondernemers in het betreffende gebied ten behoeve van de kwaliteitsversterking van het gebied. De gemeente genereert met de reclamebelasting dus geen eigen inkomsten.
Ten slotte zijn we voornemens vanaf 2023 de bedrijven investeringszone (BIZ)-bijdrage te gaan heffen bij vastgoedeigenaren in 6 afzonderlijke gebieden.

Van de belastingen die de Gemeentewet kent, worden momenteel alleen de forensenbelasting en de baatbelasting niet geheven.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57