Paragrafen

Lokale heffingen

In het bestuursakkoord is afgesproken dat de woonlasten beperkt stijgen t.o.v. de inflatie. Verhogingen c.q. verlagingen van Rijksbelastingen worden doorvertaald naar de gemeentelijke heffingen.
Onder woonlasten worden in dit verband verstaan: OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.
De inflatiecorrectie hebben we in 2023 toegepast.

De ontwikkeling van de woonlasten blijkt uit de tabellen onderaan deze paragraaf.

Met betrekking tot de woonlasten staat ’s-Hertogenbosch onafgebroken in de top van gemeenten met lage woonlasten. Dit is terug te zien in het vergelijkingsoverzicht van de COELO voor belastingjaar 2022 (bijlage 3.3). Hierin worden de woonlasten van 40 vergelijkbare gemeenten (provinciehoofdsteden en 90.000+ gemeenten) vergeleken. In de benchmark van het COELO worden de woonlasten vergeleken met 61 gemeenten in Noord-Brabant. Uit deze benchmark blijkt dat er 2 gemeenten zijn met lagere woonlasten dan de gemeente ’s-Hertogenbosch. Een vergelijkingsoverzicht van de woonlasten met betrekking tot belastingjaar 2023 is nog niet door het COELO gepubliceerd.

OZB woningen

OZB niet-woningen

Rioolheffing

Afvalst.

OZB eig.

OZB gebr. 

OZB eig.

OZB gebr. 

Rioolr.eig.

Rioolr.gebr.

heffing

Tarieven 2022 (percent.)

0,0731

0,3136

0,2512

65,88

64,48

232,90

Tarieven 2023 (percent.)

0,0712

0,3257

0,2609

68,76

67,76

261,70

tariefverandering

-2,60%

3,86%

3,86%

4,37%

5,09%

12,37%

Bij de berekening van de voorlopige nieuwe OZB tarieven 2023 is uitgegaan van de eerste inschattingen van de nieuwe WOZ-waarden. Gerekend is met de volgende gemiddelde waardestijgingen:

- Woningen 19,00%
- Niet-Woningen 2,00%

1. Woning: waarde 2022 € 215.000 , 2023 € 255.000

Gegevens:

Eigenaar 2022

Eigenaar 2023

Gebruiker 2022

Gebruiker 2023

Eigenaar/ gebruiker 2022

Eigenaar/ gebruiker2023

OZB

157,17

181,56

0,00

0,00

157,17

181,56

Rioolheffing

65,88

68,76

64,48

67,76

130,36

136,52

Afvalstoffenheffing

0,00

0,00

232,90

261,70

232,90

261,70

TOTAAL

223,05

250,32

297,38

329,46

520,43

579,78

Stijging

12,23%

10,79%

11,40%

2. Woning: waarde 2022 € 362.000 , 2023 € 430.000

Gegevens:

Eigenaar 2022

Eigenaar 2023

Gebruiker 2022

Gebruiker 2023

Eigenaar/ gebruiker 2022

Eigenaar/ gebruiker 2023

OZB

264,62

306,16

0,00

0,00

264,62

306,16

Rioolheffing

65,88

68,76

64,48

67,76

130,36

136,52

Afvalstoffenheffing

0,00

0,00

232,90

261,70

232,90

261,70

TOTAAL

330,50

374,92

297,38

329,46

627,88

704,38

Stijging

13,44%

10,79%

12,18%

3. Woning: waarde 2022   € 471.000 2023 €560.000                  

Gegevens:

Eigenaar 2022

Eigenaar 2023

Gebruiker 2022

Gebruiker 2023

Eigenaar/ gebruiker 2022

Eigenaar/ gebruiker 2023

OZB

344,30

398,72

0,00

0,00

344,30

398,72

Rioolheffing

65,88

68,76

64,48

67,76

130,36

136,52

Afvalstoffenheffing

0,00

0,00

232,90

261,70

232,90

261,70

TOTAAL

410,18

467,48

297,38

329,46

707,56

796,94

Stijging

13,97%

10,79%

12,63%

4. Bedrijf: waarde 2022€ 368.000 2023 € 375.000   

Gegevens:

Eigenaar 2022

Eigenaar 2023

Gebruiker 2022

Gebruiker 2023

Eigenaar/ gebruiker 2022

Eigenaar/ gebruiker 2023

OZB

1.154,05

1,221,38

924,42

978,38

2.078,47

2.199,76

Rioolheffing

65,88

68,76

64,48

67,76

130,36

136,52

Afvalstoffenheffing

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAAL

1.219,93

1.290,14

988,90

1.046,14

2.208,83

2.336,28

Stijging

5,76%

5,79%

5,77%

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57