Programma's

Veiligheid

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Cameratoezicht binnenstad

490

-

-

-

Openbare verlichting; vervanging armaturen

943

943

943

943

Openbare verlichting; vervanging lichtmasten

442

442

442

442

Vervanging voertuigen THOR

54

-

54

-

Totaal

1.929

1.385

1.439

1.385

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57