Programma's

Veiligheid

Wat willen we bereiken?

We willen dat al onze inspanningen bijdragen aan een veilig ’s-Hertogenbosch. Dat betekent dat we zowel naar het objectieve als het subjectieve veiligheidsbeeld kijken. Op basis van de Wijkveiligheidsscans weten we dat inwoners qua veiligheid met name problemen in de nabije leefomgeving zien op het gebied van verkeer, jeugd en zwerfafval. Het is daarom belangrijk om aandacht te hebben voor deze leefbaarheidsthema’s, zodat veiligheid nabij blijft. Het rapportcijfer dat inwoners geven voor veiligheid in hun buurt gebruiken we om de overkoepelende veiligheidsbeleving te meten. Het objectieve beeld houden we in de gaten via het aantal misdrijven. Ook maken we een landelijke vergelijking.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Totaal aantal misdrijven per 1.000 inwoners

53,8

53,5

52,0

Bron: Politie

Rapportcijfer veiligheid in de buurt

6,9

6,9

min. cijfer 7,0 gemiddeld

Bron: Monitor leefbaarheid en veiligheid

Positie 's-Hertogenbosch landelijk (o.b.v. aantal misdrijven per 1.000 inwoners)

plek 18

plek 19

plek 20

Bron: politie

Wat gaan we er voor doen?

Inzet op verkeersoverlast:

 • Verkeersveiligheidsbeleid (onderdeel 'bereikbare stad')
 • Afspraken met politie
 • Aanspreken inwoners
 • ‘rondje’ binnenstad aanpakken

Aanpak overlastgevende jeugd:

 • Preventie (perspectief bieden aan alle jongeren)
 • Inzet jeugdboa’s

Leefbaarheid:

 • Pilot leefbaarheidsboa’s met specifieke aandacht voor zwerfafval en illegale stort
 • Online meldpunt straatintimidatie

Coffeeshopbeleid:

 • Ruimte voor een extra coffeeshop aan een uitvalsweg van de gemeente ten behoeve betere spreiding en tegengaan overlast (met name binnenstad)
 • Drugspreventie, met hernieuwde prioritering
  • Voorlichtingo
  • Actief signaleren
  • Samenwerken
Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57