Programma's

Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Onze missie is een digitaal weerbare samenleving met, op termijn, minder slachtoffers van digitale criminaliteit. We willen zorgen dat inwoners en ondernemers zich (meer) bewust zijn van de risico’s en dat zij weten hoe te handelen, zowel preventief als wanneer zij slachtoffer (dreigen te) worden van digitale criminaliteit. Daarnaast ontwikkelen we onze kennis en kunde op het thema zodat we ‘in control’ komen. We willen weten waar we het over hebben en hoe we ons hiertoe kunnen en willen verhouden. Onze doelstellingen zijn de volgende:

  1. Inwoners, bedrijven en instellingen zijn meer weerbaar op het gebied van digitale veiligheid;
  2. Als samenwerkende overheden (politie, OM en gemeente) wapenen we ons beter om tegenwicht te bieden tegen nieuwe digitale vormen van criminaliteit.

Wat gaan we er voor doen?

Vergroten weerbaarheid tegen gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime:

  • Ondersteunen inwoners, bedrijven en instellingen
  • Preventieve daderaanpak

Kennisontwikkeling:

  • Fenomeen-analyse
  • Positiebepaling
  • Doorontwikkeling
Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57