Programma's

Veiligheid

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

2021

€ 58,12 per inwoner

€ 10.846.000

€ 13.864.000

€ 38.648.000

€ 32.319.000

€ 599.000

Risicomanagement:

Als gevolg van het reële risico van prijsstijgingen met betrekking tot de nieuwbouw hoofd- en nevenvestiging is er een risico dat de inwonersbijdrage omhoog gaat. Dit risico kan beperkt worden door het  ‘nieuw voor oud’  beleid ten aanzien van voortzetten beleidsplan  2020- 2023.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57