Programma's

Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Onze missie is om de verdere opbouw en verankering van stevige lokale netwerken te bevorderen, vanuit de overtuiging dat goede netwerken kunnen bijdragen aan het voorkomen van sociale spanningen en maatschappelijke onrust. We verdiepen onze relaties en breiden ze uit naar groepen die we nog niet in beeld hebben, zodat we meer in de haarvaten van de samenleving komen. Ons (online) inzicht, kennis en handelingsperspectief ten aanzien van het voorkomen van maatschappelijke onrust verbetert, waardoor vroegtijdig (zo preventief mogelijk) geïntervenieerd kan worden en mogelijk ook kan worden gewerkt aan het wegnemen van de voedingsbodem voor onrust en geweld.

We richten ons op de volgende doelstelling:

We proberen opbouwende sociale spanningen en maatschappelijke onrust tijdig te signaleren en tegen te gaan, zodat spanningen en onrust de samenleving niet ontwrichten.

Wat gaan we er voor doen?

Een volledig netwerk:

  • Sluitende keten
  • Gericht investeren in verbinding
  • Waar nodig optreden met gezag

Systematische en afgestemde aanpak maatschappelijke onrust

  • Vormen handelingskader
  • Online strategie
  • Hulp en begeleiding voor jeugd
Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57