Programma's

Gelijke kansen op talentontwikkeling

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Basisschool de Hoogakker vernieuwing oudste delen

-

-

100

3.620

JOP's/Wijkspeelplaatsen

38

38

38

-

KC Stadshart nieuwbouw kinderopvang

-

-

1.283

-

KC Stadshart nieuwbouw school

-

-

4.249

-

KC Zuiderster nieuwbouw kinderopvang

1.853

-

-

-

KC Zuiderster nieuwbouw school

5.082

-

-

-

MOP BBS en MFA

240

119

-

-

Nieuwbouw kinderopvang Groote Wielen NO-hoek

-

-

-

2.160

Nieuwbouw school Groote Wielen NO-hoek

-

250

-

9.504

Nieuwbouw school Groote Wielen NO-hoek

-

-

-

250

Onderwijsleerpakket

-

122

-

122

Spoedvoorzieningen

232

232

232

232

Verwerving grond

-

-

-

-

Totaal

7.445

761

5.902

15.888

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57