Programma's

Gezondheid, sociale structuur en maatschappelijke ondersteuning

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Verbeteren sociaal culturele accommodaties

82

82

82

82

Wijk-, buurt- en dorpsbudget

306

306

306

306

Totaal

388

388

388

388

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57