Programma's

Gezondheid, sociale structuur en maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?

  • Inwoners zijn gezond, zelfredzaam, zelfstandig en in staat mee te doen in de samenleving.
  • Meer inwoners hebben gezonde en gelukkige levensjaren en meer inwoners benutten hun gezondheidspotentieel beter.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Percentage inwoners dat de gezondheid als (zeer) goed ervaart

73%

>73%

>73%

Bron: Enquête Sport en Welzijn

Wat gaan we er voor doen?

Bij de vergroening van de leefomgeving (zie programma milieu respecterende ontwikkelingen) betrekken we hoe de inrichting van de openbare ruimte bewegen en gezondheid stimuleert.

We maken een meerjarig programma Samen Gezond ’s-Hertogenbosch langs de volgende lijnen:
o   Meedoen
o   Gezonde omgeving
o   Gezonde leefstijl

We leveren maatwerk met speciale aandacht voor de focusbuurten. We stimuleren het aanbod van gezonde keuzes in wijken zoals watertappunten en beweeg- en speelfaciliteiten. Zo werken we aan meer gezonde en gelukkige jaren voor onze inwoners en we verkleinen de gezondheidsverschillen. De groep inwoners in een kwetsbare positie benutten hun gezondheidspotentieel.

We werken met onze partners zoals de GGD en het JBZ aan een rookvrije generatie en stimuleren het aanbod van gezonde keuzes in wijken jongeren op gezond gewicht

We zijn een inclusieve stad waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Dat laten we zien door: een actief regenboogbeleid, gerichte acties tegen racisme en discriminatie, aandacht voor de Week van Respect, het netwerk Met Elkaar Bosschenaar en we voeren het VN-verdrag uit waarvoor we een Lokale Inclusie Agenda hebben opgesteld. Deze voeren we voortvarend uit, samen met onder andere het Gehandicaptenplatform

We werken aan een hartveilige gemeente door onderhoud en vervanging van AED’s in de publieke ruimte.

We sluiten qua monitoring aan bij de kansen die Datastad biedt om meer inzicht te krijgen in de sociale impact die we maken. Via datagedreven werken kunnen we ook beter anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57