Programma's

Openbare ruimte, water en groen

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Aanleg groen tbv waterberging

250

250

250

250

Afkoppelen van hemelwater: Algemeen bij herinrichting

1.850

1.850

1.850

1.850

Bomenplan

125

125

125

125

Diverse reparaties en aanpassingen

366

366

366

366

Groene Delta

317

317

317

317

Kleine inrichtingsprojecten openbare ruimte

321

321

321

321

Maatregelen openbare ruimte binnenstad

285

285

285

285

Vervanging riolering algemeen

1.965

1.965

1.965

1.965

Zuid-Willemspark

337

337

337

337

Totaal

5.816

5.816

5.816

5.816

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57