Programma's

Openbare ruimte, water en groen

Wat willen we bereiken?

We streven naar een circulaire economie. In onze beheer- en vervangingsopgaven willen we het gebruik van grondstoffen terugdringen en  grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken dan wel een nieuw leven geven. Ontwerp en beheer worden sterker op elkaar gericht om zodoende in de ontwerpfase reeds tot een reductie van grondstoffen te komen.

Wat gaan we er voor doen?

Voetgangersbrug:
We voeren samen met partijen onderzoek uit naar de mogelijkheid om van afvalplastic een vergunbare voetgangersbrug te maken in het Concordiapark

We voeren een pilot uit met de Bossche tegel, wat een reductie van 25 % aan grondstoffen oplevert.

We dagen onze marktpartijen uit om bij het dagelijks beheer en onderhoud zoveel als mogelijk duurzaam en circulair te zijn. In onze bestekken nemen we eisen op voor hergebruik van materialen, maar ook voor het duurzaam uitvoeren van beheer en vervanging.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57