Programma's

Openbare ruimte, water en groen

Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijke openbare ruimte is, naast bruikbaar ook schoon, heel en veilig. In ons dagelijks onderhoud en in onze vervangingsopgaven brengen we de openbare ruimte op het gewenste kwaliteitsniveau. Door het op orde brengen van de onderhoudsbudgetten en het geleidelijk inlopen van de vervangingsachterstand geven we een kwaliteitsimpuls aan de buitenruimte.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Schaalscore onderhoud wegen

7,1

7,2

7,3

Bron: KTO

Schaalscore schoonhouden naaste woonomgeving (excl. hondenpoep)

6,3

6,4

6,6

Bron: KTO

schaalscore onderhoud groen

6,9

7,5

7,5

Bron: KTO

Wat gaan we er voor doen?

In de komende 10 jaar lopen we de vervangingsachterstand geleidelijk in. We stemmen de programmering van de vitaliseringsprojecten af op de doelen van de stad (klimaatadaptatie, energietransitie, bovengronds hoogspanningsleidingen onder de grond). Bij de aanpak van de openbare ruimte lopen we gelijk op met projecten van de woningcorporaties en andere partijen.  We zorgen dat de overlast van verminderde bereikbaarheid tot een minimum beperkt blijft

Binnen het programma Constructieve Veiligheid zijn de civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels, viaducten en kademuren) met een hoog risico onderzocht. Noodzakelijke maatregelen worden uitgevoerd. Het onderzoek naar kunstwerken met een middel en laag risico lopen in 2023 door. Aan de hand van de uitkomsten worden maatregelen bepaald

We vervangen bruggen in het Westerpark en Concordiapark. Met provincie en partijen onderzoeken we of een constructief veilige 3d geprinte voetgangersbrug van gerecycled plastic mogelijk is. In de eerste helft van 2023 hebben we hierover duidelijkheid

We stimuleren en faciliteren kleinschalige bewonersinitiatieven, waarbij voldoende draagvlak in de buurt een uitgangspunt is. We continueren de aanpak Bossche Wijkhelden (vrijwilligers die zwerfafval in hun omgeving opruimen). We oriënteren ons op de wijze waarop we aansluiten bij landelijke acties (zoals bijv. World Clean Up Day), in relatie tot gedragsbeïnvloeding

We stemmen de optimalisatie van reiniging af op gedrag en behoefte. We werken een aanpak uit om zwerfafval in de binnenstad en in het centrum van Rosmalen tegen te gaan. Daarbij kijken we ook naar optimale benutting van de afvalbakken

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57