Programma's

Openbare ruimte, water en groen

Wat willen we bereiken?

We willen met techniek, data en innovatie de inrichting en beheer van de fysieke buitenruimte verbeteren. We ontwikkelen het innovatiekwartier als nationale hotspot voor ICT/data. En als ankerpunt in het economisch ecosysteem. Onderdeel hiervan is een hybride leeromgeving (Hyleo).
Met de doorontwikkeling van het IoT Stadslab, een samenwerking van gemeente, onderwijs en bedrijfsleven, creëren we meer innovaties in de openbare ruimte.

Wat gaan we er voor doen?

We zijn in 2022 gestart met een meer programmatische, opgavengerichte werkwijze m.b.t. het IoT Stadslab (slimme bewatering, Streetsense, aquathermie). We continueren deze werkwijze

We sluiten aan bij een pilot van Avans en de gemeente Breda om zwerfafval door middel van Artificial Intelligence (AI) te detecteren

We werken aan een nieuwe generatie ‘intelligente’ verkeersregelinstallaties (VRI's) die op basis van data aangestuurd worden. Dit geeft de mogelijkheid om bepaalde verkeersstromen voorrang te geven (bijv. Nood- en hulpdiensten) en waarmee we in het kader van doorstroming mogelijk besparingen realiseren in bijvoorbeeld tijd, brandstof en CO2 uitstoot.

Door middel van sensoring meten we de vochtigheid en grondwaarde van de groeiplaatsen van de bomen op de Parade. We ontwikkelen dit door in het kader van 'slimme bewatering’

We organiseren  inspiratiesessies voor collega’s, maatschappelijke organisaties en MKB om de mogelijkheden van het Stadslab beter uit te dragen.

We brengen onze data op orde, in aansluiting op de Smart City Monitor.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57