Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Aanpassing panden (bulk)

513

513

513

513

Stroomvoorzieningen markt

212

-

-

-

Totaal

725

513

513

513

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57