Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

Wat willen we bereiken?

We pakken door op de ambities Toonaangevende Datastad en willen toonaangevend worden als de meest datavaardige stad van Nederland.
We werken aan de ambities Toonaangevende Datastad via de lijnen : Innovatie om mensen te helpen, Innovatief en toekomstbestendig onderwijs en Datawijze overheid.
Met de inzet van data ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.  En om mensen meer mogelijkheden te geven om mee te doen in de samenleving. In een datavaardige stad is een sterk onderwijscluster essentieel. Samen met de onderwijsinstellingen willen we de ontwikkeling van digitale- en datavaardigheden op alle opleidingsniveaus stimuleren.

Wat gaan we er voor doen?

In Brabantstad verband geven we vorm aan een “community of practice” waarin kennis wordt uitgewisseld, samen geëxperimenteerd wordt en projecten (bijvoorbeeld sensorenbeleid en -registratie) worden opgepakt.

We stellen een visie op over gemeentelijk gebruik van data, publiceren een datamanifest en werken een kader uit voor (externe) partijen die data verzamelen en gebruiken in de openbare ruimte en vertalen deze naar een concern architectuur IoT-toepassingen. De resultaten hiervan verwerken we in een nieuwe datastrategie.

Samen met Huis73 en JADS werken we met inwoners aan nieuw kritisch bewustzijn (waaronder ook het gebruik van sensoren en algoritmes). Kennisvorming, bewustzijn en publieke debat over data en privacy staan hierbij centraal zodat we werken aan het versterken van digitaal burgerschap (mensen kunnen zich actief, vaardig en weerbaar bewegen in de online informatiesamenleving)

We ontwikkelen de Datalab-aanpak (uit de JADS Leergang Digitaal Leiderschap) door naar een aanpak gericht op maatschappelijke opgaven. Hierbij kijken we nadrukkelijk naar kansen op samenwerking conform het innovatie onderwijsakkoord (thema data)

We stimuleren blijvend de communities die bottom-up zoeken naar innovatie oplossingen voor vraagstukken in het fysiek en sociaal domein. Van kansrijke oplossingen wordt in een lab-omgeving (IoT-Stadslab/LABXL) onderzocht hoe deze omgezet kunnen worden in praktische toepassingen

We zetten een samenwerkingsstructuur op met partners in de stad om gezamenlijk verder de ambitie Toonaangevende Datastad te ontwikkelen en realiseren

We werken met onderwijsinstellingen om data-en digitale vaardigheden structureel (jaarlijks) onderdeel te maken van de opleiding, op alles onderwijsniveaus: van BO tot HBO/WO

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57