Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

Wat willen we bereiken?

's-Hertogenbosch heeft een aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat waarbinnen bedrijven kunnen floreren.

Bedrijven en kantoren hebben ruimte nodig om te kunnen floreren. Zo houden wij het bedrijfsleven sterk en ontstaan er meer banen. De ruimte is schaars, daarom zetten wij in op vraaggericht ontwikkelen en duurzaam en efficiënt ruimtegebruik.

De Bossche economie drijft met name op succesvolle MKB-bedrijven, die sterk onderling met elkaar verbonden zijn. Onze kracht ligt in het elkaar ontmoeten en heeft geleid tot sterke netwerken en relaties. Wij bouwen daarom verder aan een ecosysteem, waarbinnen bedrijven elkaar, het onderwijs en maatschappelijke organisaties eenvoudig ontmoeten, mede met het oog op innovatie.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Het aantal banen binnen de gemeente

107.480

109.000

111.000

Bron: LISA

Ranking onderzoek Toplocaties

2de plaats

Top 5

Top 5

Bron: Bureau Louter

Leegstand in de detailhandel

3,1%

Niet boven het landelijk gemiddelde

Niet boven het landelijk gemiddelde

Bron: Locatus

Wat gaan we er voor doen?

We maken een brede economische visie, die omvat: kantoren, bedrijventerreinen, circulaire economie, internationale werknemers vanuit de optiek "brede welvaart”

We maken een detailhandelsvisie, op basis waarvan we keuzes maken voor het samen investeren in wijkwinkelcentra en we maken een programma waarin we samenwerking, innovatie en profilering aanjagen

We stimuleren Leven Lang Leren, om personeelstekorten in sectoren aan te pakken in overleg met onderwijs en ondernemers via de aanpak van NOB Werkt!

Wij voeren een marktverkenning uit, die uitwijst in hoeverre het bedrijventerrein Groote Vliet geschikt is voor de vestiging van kleinschalige tot middelgrote bedrijven. Op basis van deze verkenning gaan wij over tot – al dan niet aangepast – uitgifte van het terrein

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57