Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

Wat willen we bereiken?

We willen het meerdaags verblijf (van toeristen) in ’s-Hertogenbosch stimuleren. We willen in samenwerking met onze stakeholders een aantrekkelijke stad zijn en blijven voor meerdaags verblijf. We zetten hierbij in op een gevarieerde mix aan activiteiten om de verblijfsduur van bezoekers te verlengen en houden daarbij rekening met de balans tussen bewoners en bezoekers, zowel in de binnenstad als in het buitengebied.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Aantal toeristische bezoeken

6.653.000 (2019)

6.985.000

7.318.300

Bron: CVO en afdeling Belastingen

Aantal toeristische overnachtingen

263.850 (2019)

269.000

274.000

Bron: Economische Monitor, Economisch Perspectief Brede Binnenstad en afdeling Belastingen

Wat gaan we er voor doen?

We maken een visie op toerisme en recreatie zodat een meerdaags verblijf in onze gemeente en regio nog aantrekkelijker wordt

We maken de Wonderlijke Klim van de St. Jan mogelijk als het kerkbestuur dit weer organiseert

Recreatie op en aan het water zal worden bevorderd met de nieuwe vaste horecavoorziening voor een breed publiek bij de Zuiderplas

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57