Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

Wat willen we bereiken?

Het creëren van een nationaal onderscheidend ecosysteem rond de data- en ICT-economie.
De Bossche data-economie kent een goede basis, met een sterk cluster van data en ICT bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen. We bouwen voort op deze uitgangspositie door het lokale ecosysteem verder uit te breiden. Dit doen we door te investeren in een krachtig lokaal innovatieklimaat, waarbinnen innovaties tot stand komen en kunnen worden doorontwikkeld. De focus ligt hierbij op het toenemend gebruik en ontwikkeling van data- en ICT-toepassingen binnen de sectoren voeding, gezondheid, bouw en logistiek.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Aantal werkzame personen in de digitale economie in 's-Hertogenbosch

26.240 (2020)

27.500

30.000

Bron: LISA

Aantal vestigingen in de ICT in 's-Hertogenbosch

950 (2020)

1.100

1.250

Bron: LISA

Aantal nieuwe vestigingen in de ICT per jaar (starters in de ICT)

157 (2020)

160

170

Bron: LISA

Wat gaan we er voor doen?

Het nieuwe uitvoeringsprogramma voor het Economisch Actieplan 2023-2024-2025 wordt in 2022 opgeleverd. In 2023 geven we invulling aan het eerste jaar binnen dit uitvoeringsprogramma, met daarin nadrukkelijk aandacht voor versterking van het lokale data en ICT innovatieklimaat

We versterken het vestigingsklimaat voor start-ups en scale-ups die actief zijn in de data en ICT. Dit doen we door doelgroepgerichte programma's te ontwikkelen die kennisuitwisseling en innovatie stimuleren

We ontwikkelen het Innovatie Kwartier tot ankerpunt van het Bossche data-ecosysteem. Eind 2022 wordt een marktpartij gekozen tot ontwikkelpartner, waarmee in 2023 een haalbaarheidsstudie voor de totale gebiedsontwikkeling zal worden gedaan. Deze studie bepaalt het ontwikkelkader van het Innovatie Kwartier. Tevens wordt doorlopend aandacht gegeneerd voor het Innovatie Kwartier middels promotie en acquisitie

We bouwen verder aan de hybride leeromgeving in het Innovatie Kwartier met onze onderwijspartners en het Bossche bedrijfsleven. Binnen dit project wordt ingezet op het digitaal vaardig maken van zowel de beroepsbevolking van vandaag (onder andere via leven lang leren voor professionals) als de beroepsbevolking van de toekomst (studenten en young professionals). Dit gebeurt via leerlijnen en -programma's

We jagen community building, interactie en kruisbestuiving binnen het lokale data-ecosysteem aan. Er wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van een beheerorganisatie / governance model voor de hybride leeromgeving en het Innovatie Kwartier. Hierbij wordt ook de koppeling gezocht met Data Delta. Deze community wordt verder vormgegeven en uitgebouwd

We bouwen aan onze Smart City infrastructuur middels de Smart City Ring en de Smart City Proeftuin in het Innovatie Kwartier

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57