Programma's

Energie, duurzaamheid en milieu

Investeringen

Klik hier voor een totaal overzicht van de investeringen op basis van bestaand beleid inclusief de toelichtingen.

Binnen dit programma staan de volgende investeringen gepland:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Duurzaamheid (incl. mobiliteit)

1.123

1.123

1.123

1.123

Inzamelmiddelen

400

324

324

324

Routine investeringen afvalstoffendienst

1.600

1.404

1.404

1.404

Vervangen ERP systeem

600

-

-

-

Vervanging biomassakachels

900

-

-

-

Vervanging brand/gasdeuren KCA-depot

50

-

-

-

Vervanging ondergrondse containers

540

540

540

540

Totaal

5.213

3.391

3.391

3.391

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57