Programma's

Energie, duurzaamheid en milieu

Wat willen we bereiken?

De opgewekte duurzame energie in 's-Hertogenbosch levert een belangrijke bijdrage aan onze ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2045.
We pakken door op onze opgave uit de regionale energiestrategie (RES) en willen die versnellen. Dit doen we door 16 windmolens te realiseren in de Duurzame Polder, 50 hectare zon-op-land te realiseren en 50 bedrijven te adviseren over grootschalig zon-op-dak. Wij gaan in gesprek met de andere regiogemeenten om de klimaatopgave nog meer gezamenlijk op te pakken dan op dit moment gebeurt.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Aantal vergunningen voor zonnevelden (cumulatief)

2

6

10

Bron: afdeling VTH

aantal Vergunningen voor windmolens (cumulatief)

5

5

21

Bron: afdeling VTH

Aantal geadviseerde bedrijven over grootschalig zon-op-dak

0

10

50

Bron: Afdeling VTH

Wat gaan we er voor doen?

We ondersteunen het ruimtelijk traject in de Duurzame Polder

We ontwikkelen een kader voor financiële participatie bij zon- en windinitiatieven

We continueren de procedure met de geselecteerde 50 hectare zonnevelden

We ontwikkelen een aanpak voor bedrijven die grootschalig zon-op-dak willen

We richten ons in RES-verband op een gezamenlijke invulling van de RES-opgave

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57