Programma's

Energie, duurzaamheid en milieu

Wat willen we bereiken?

Onze ambitie is minder restafval, met behoud van kwaliteit van grondstoffen, en hoge klanttevredenheid. Naast de bronscheiding zien wij ook nascheiding als een goede manier om de hoeveelheid restafval terug te brengen. Daarbij blijven we in de koplopergroep van de 100+gemeenten als het gaat om een lage afvalstoffenheffing.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

aantal kg Restafval minicontainers

189

165

75

Bron: Afvalstoffendienst

aantal kg restafval ondergrondse containers

208

185

85

Bron: Afvalstoffendienst

aantal kg restafval verzamelcontainers

288

260

85

Bron: Afvalstoffendienst

Klanttevredenheid

7,5

8,0

8,0

Bron: Afvalstoffendienst

Wat gaan we er voor doen?

We geven voorlichting over voedselverspilling en bronscheiden van groente, fruit en etensresten. We onderzoeken waar de inwoners behoefte aan hebben voor een betere scheiding van GFT+etensresten.

We onderzoeken de mogelijkheid om via de milieustraat Treurenburg meer te komen tot hergebruik van grondstoffen, zonder dat dit eerst naar bewerkers/verwerkers toe gaat.

Daar waar mogelijk zal maatwerk worden toegepast om bijvoorbeeld verpakkingsafval huis-aan-huis in te zamelen en de manier van inzameling bij inpandige verzamelcontainers te veranderen. Ook willen we luiers en incontinentiemateriaal gemeente breed gescheiden inzamelen en duurzaam laten verwerken.

We zijn met de regiogemeenten in een vergevorderd stadium wat betreft het nascheidingsinitiatief in Oost-Brabant. In 2022 zetten we concretere stappen m.b.t. samenwerking en nascheiding.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57