Programma's

Energie, duurzaamheid en milieu

Wat willen we bereiken?

In zeven onderzoeksbuurten en twee startbuurten gaan we aan de slag om kennis en ervaring op te doen om de hele gebouwde omgeving aardgasvrij te maken in 2050.
We starten de voorbereiding om een extra startbuurt te selecteren om deze aardgasvrij(gereed) te maken. Daarnaast onderzoeken we bij de geselecteerde onderzoeksbuurten of een collectieve warmtevoorziening kansrijk is. We leren van de opgedane kennis en ervaring voor de verdere uitrol van het aardgasvrij(gereed) maken van de gebouwde omgeving.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Aantal startbuurten

1

2

2

Bron: Monitoring warmtetransitie

Aantal afgeronde onderzoeksbuurten

0

2

7

Bron: Monitoring warmtetransitie

Wat gaan we er voor doen?

We communiceren over de fasering van de buurten met inwoners en samenwerkingspartners

We zijn actief in 4 onderzoeksbuurten en bepalen in 2 daarvan de haalbaarheid van een collectief warmtesysteem (technisch, financieel en maatschappelijk)

We gaan door met de uitvoering van de startbuurt ‘t Zand

We werken aan de Transitievisie Warmte 2.0

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57