Programma's

Energie, duurzaamheid en milieu

Wat willen we bereiken?

We streven naar een vitale bodem en ondergrond, met een goede balans tussen benutten en beschermen. Dit draagt bij aan een gezonde leefomgeving en biodiversiteit.

Wat gaan we er voor doen?

We bevorderen het duurzaam gebruik van de ondergrond ten behoeve van onder andere bodemenergie, waterberging, klimaatadaptatie en ondergrondse infrastructuur. Hierbij zijn ruimtelijke ontwikkelingen leidend

In proeftuin ’t Zand onderzoeken we een optimaal duurzaam gebruik van de ondergrond voor bodemenergie, in combinatie met alle overige ondergrondse belangen die spelen

We stimuleren bodemonderzoek bij bedrijven en pakken risicovolle verontreinigingen aan

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57