Programma's

Energie, duurzaamheid en milieu

Wat willen we bereiken?

Versnellen van energiebesparing in de gebouwde omgeving, in het bijzonder bij huishoudens met energiearmoede.
We versnellen het nemen van energiebesparende maatregelen en richten ons daarbij in het bijzonder op de huishoudens die te maken krijgen met energiearmoede.  Door onze communicatie te versterken zullen meer mensen gebruik kunnen maken van ons aanbod en het aanbod van het Rijk. Woningeigenaren, huurders en kleine MKB’ers kunnen bij ons terecht voor informatie en hulpmiddelen voor het verduurzamen van hun woning of pand.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2023

Ambitie 2026

Het aantal huishoudens dat ondersteuning heeft gekregen voor het treffen van energiebesparende maatregelen

nvt

3.400

12.000

Bron: Database project energiearmoede & rapportage energieadviezen, Rapportages Brabant Woont Slim

Het aantal bezoekers en klantcontacten van het energieloket Brabant Woont Slim

9.500 bezoekers, 3.000 klantcontacten

10.000 bezoekers, 2.000 klantcontacten

12.000 bezoekers, 3.000 klantcontacten

Bron: Het aantal bezoekers en klantcontacten van het energieloket Brabant Woont Slim

Wat gaan we er voor doen?

We zetten de uitvoering integrale aanpak energiearmoede voort (o.a. Klusbus en het Bossche bespaarteam) en op basis hiervan werken we een meerjarenprogramma voor de inzet van de Energiefixers uit

We breiden het energieloket Brabant Woont Slim verder uit en verkrijgen inzicht in de klanttevredenheid en prestaties om de verduurzaming van woningen goed te ondersteunen (financieringsmogelijkheden en ontzorgen)

We onderzoeken van de mogelijkheden om het kleine MKB te ondersteunen met een lokaal of regionaal loket

We werken communicatiecampagne(s) uit om inwoners te verleiden om energiebesparende maatregelen te nemen en te informeren over financieringsmogelijkheden

We scherpen de prestatieafspraken met de woningcorporaties aan op het gebied van energiebesparing

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57