Programma's

Energie, duurzaamheid en milieu

Wat willen we bereiken?

We willen de risico’s van bedrijvigheid, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk beperken voor inwoners, werkenden en bezoekers van de gemeente.

Wat gaan we er voor doen?

Naar aanleiding van nieuwe regelgeving in de omgevingswet stellen we nieuw beleid op met als doel
om een en veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit te bereiken
en in stand te houden

Bij nieuwe ruimtelijke plannen maken we een afweging met betrekking tot de risico's als gevolg van transport van gevaarlijke bedrijven en risicovolle bedrijven

We werken aan het ondergronds brengen van hoogspanningskabels

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57