Financiële begroting

Financiële positie

Investeringen bestaand beleid

Het overzicht investeringsplan bestaand beleid is een totaaloverzicht van alle voorgenomen investeringen, ongeacht de wijze waarop deze gedekt worden. In onderstaande tabel is aangegeven hoe het investeringsvolume voor de periode 2023-2026 is opgebouwd (bedragen x € 1.000).

2023

2024

2025

2026

Totaal

Onrendabele investeringen

20.712

15.403

18.823

33.325

88.263

Rendabele investeringen

16.367

10.873

14.676

13.100

55.016

Investeringen t.l.v. reserves en voorzieningen

2.873

2.933

2.247

347

8.400

Investeringen die gedekt worden uit bijdragen van derden

1.892

1.859

2.192

1.803

7.746

Investeringen die gedekt worden uit grondverkopen/grondbedrijf

30.000

30.300

29.250

30.750

120.300

Totaal

71.844

61.368

67.188

79.325

279.725

De in het plan opgenomen investeringen worden alleen uitgevoerd als er behalve kredietruimte ook beleidsmatig overeenstemming is met de gemeenteraad. In veel gevallen is een vastgestelde beleidsnota daarvoor de basis. Als van het investeringsplan om wat voor reden dan ook wordt afgeweken, wordt hierover bij de jaarrekening aan de gemeenteraad of de betrokken raadscommissie(s) verantwoording afgelegd.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57