Financiële begroting

Financiële positie

Overzicht personeelskosten

Het overzicht personeelskosten is als bijlage  bij deze begroting opgenomen. Er wordt voor de personeelskosten geen afzonderlijke rapportage richting uw raad gemaakt. Het overzicht maakt zichtbaar dat de ambtelijke formatie met 54,12 fte is toegenomen.
Deze uitbreiding van de formatie is o.a. gekoppeld aan gemeentelijke reorganisatie/actualiseren ondernemingsplan en uitbreiding van taken.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57