Paragrafen

Verbonden partijen

Beleidsprogramma: Sport en recreatie

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

2021

€ 18.151 (aandelenkapitaal)

€ 108.067

nog niet bekend

€ 227.991

nog niet bekend

nog niet bekend

Risicomanagement:

Jaarcijfers 2021 nog niet bekend.  

Binnen de exploitatie van Combibad Kwekkelstijn is het buitenbad door de weersafhankelijkheid altijd een financieel risico geweest. In 2018 heeft het 25 meter buitenbassin een semipermanente overkapping gekregen. In de zomerperiode doet het bassin dienst als een van de buitenbadbassins en in de overige jaargetijden als extra trainings- en wedstrijdbinnenbassin voor met name sportverenigingen en banenzwemmers. Het aantal bezoekers in de zomer zal echter toch afhankelijk blijven van het weer. Met de opening van het overkapte buitenbassin zijn vooral de personeelskosten en opbrengsten
toegenomen en daarmee het financieel risico. De algemene reserve mag daarom vanaf 2021 maximaal € 150.000 bedragen in plaats van eerder € 90.000. Dit is ook zo vastgelegd in de exploitatiesubsidieovereenkomst die (net als een huurovereenkomst) is aangegaan voor 2021 tot en met 2024. De feitelijke algemene reserve bedraagt op dit moment echter nog ongeveer € 90.000.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57