Paragrafen

Verbonden partijen

Beleidsprogramma: Cultureel klimaat

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

2021

€ 18.000 (aandelenkapitaal) € 3,1 miljoen (subsidie)

€ 2.583.780

€ 3.039.604

€ 1.550.640

€ 2.133.484

€ 455.824

Risicomanagement:

Risico is de voortgang van de bouw en realisatie nieuwbouw van het theater en in die periode mogelijke programmering, en de daarmee samenhangende inkomsten.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57