Paragrafen

Verbonden partijen

Beleidsprogramma: Werk en inkomen

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2021

31-12-2021

01-01-2021

31-12-2021

2021

€ 30.000 (aandelenkapitaal)

€ 59.074

€ 57.236

€ 252

€ 0

-/- € 1.838

Risicomanagement:

Bovenstaande cijfers van boekjaar 2021 zijn voorlopig.  
De activiteiten van Bossche Banen BV zijn volledig afgebouwd en vanaf 1-1-2018 is er geen personeel meer in dienst bij de BV. Het financiële risico is dus beperkt. Voorlopig handhaven we nog de Bossche Banen BV omdat arbeidsrechtelijke uitwerkingen in relatie tot de Participatiewet nog volop in ontwikkeling zijn.

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57